ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลตาลสุม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 15 Oct 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ERROR: mod_kunenalatest: Kunena 3.0 (or later) is not installed on your system!

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอตาลสุม ปกครองอำเภอตาลสุม โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557 ณ สวนสาธารณห้วยไคร่นุ่น บ้านตาลสุม ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบบลตาลสุม ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอตาลสุม โรงเรียนบ้านนามน ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบบลตาลสุม ได้ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ สวนสาธารณห้วยไคร่นุ่น บ้านตาลสุม ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลตาลสุม นำโดย นายวิทนา พันธุ์ศรี นายกฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอตาลสุม ปกครองอำเภอตาลสุม โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมโครงการกวาดบ้านสีขาว ณ สวนสาธารณห้วยไคร่นุ่น บ้านตาลสุม ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 เทศบาลตำบลตาลสุม พร้อมพนักงานเทศบาล และชาวบ้านตำบลตาลสุม ได้ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลตาลสุม นำโดย นายวิทนา พันธุ์ศรี นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมโครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน โดยการเดินรณรงค์ ในเขตุเทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Register to read more...

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ทุกเช้าวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 นำโดยนายวิทนา พันธุ์ศรี นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม ได้ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลตาลสุม เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักพักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัติย์ และเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

Register to read more...