ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการกวาดบ้านสีขาว ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557 เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

โครงการสานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หายนะแผ่นดิน

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเคารพธงชาติ เทศบาลตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลตาลสุม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: 15 Oct 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ERROR: mod_kunenalatest: Kunena 3.0 (or later) is not installed on your system!

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มทอผ้า

 กลุ่มทอผ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท้อผ้า ล้วนแล้วทำขึ้นจากวัสดุในท้องถิ่นทั้งหมด เพราะชาวบ้านต้องการอนุรักษ์ความงามของผ้าพื้นบ้าน และยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจาก ปู่ ย่า ตา ยาย โดยการรวมกลุ่มกันในชุมชน ทอผ้าที่ใช้สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ 

Register to read more...

กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บผ้าห่ม

กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บผ้าห่ม ชุมชนบ้านนามน หมู่ที่ 5 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330 เบอร์โทร : 086-2650508,086-8727901

Register to read more...

รถกระเช้าไฟฟ้า

 รถกระเช้าไฟฟ้าของเทศบาล เป็นรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติการในที่สูง เช่น ซ่อมเสาไฟฟ้า เดินสายโทรศัพท์ ตัดแต่งกิ่งไม้ หรืองานกู้ภัยในที่สูง แขนกระเช้าทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อการปรับระดับระนาบฐานรถให้มั่นคงแข็งแรงขณะปฏิบัติงานด้วยกระบอกไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคแขนกระเช้าและระบบค้ำยัน เป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.975-2538 เพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก. 9001: 2008

Register to read more...

กลุ่มนาบัว

นอกจากการทำนาข่าวแล้ว การทำนาบัวเป็นการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นอย่างดี

Register to read more...